30 GODINA S VAMA

Gark Konzalting

Usluge konzaltinga i stručnog nadzora za domaće i strane investitore u području projektiranja, gradnje i upravljanja građevinskim projektima.

30 GODINA S VAMA

Gark Konzalting

Usluge konzaltinga i stručnog nadzora za domaće i strane investitore u području projektiranja, gradnje i upravljanja građevinskim projektima.

30 GODINA S VAMA

Gark Konzalting

Usluge konzaltinga i stručnog nadzora za domaće i strane investitore u području projektiranja, gradnje i upravljanja građevinskim projektima.

30 GODINA S VAMA

Gark Konzalting

Usluge konzaltinga i stručnog nadzora za domaće i strane investitore u području projektiranja, gradnje i upravljanja građevinskim projektima.

Što radimo?

 
01

Naše usluge

 
STRUČNI NADZOR NAD GRAĐENJEM

STRUČNI NADZOR NAD GRAĐENJEM

Među najvažnijim učesnicima u gradnji je kvalitetan stručni nadzor.

 
Saznajte više   
TEHNIČKO SAVJETOVANJE – KONZALTING

TEHNIČKO SAVJETOVANJE – KONZALTING

Stalno tehničko savjetovanje naručitelja tijekom realizacije investicije i njegova stalna tehnička podrška.

 
Saznajte više   
VOĐENJE, ORGANIZACIJA I PROVEDBA VELIKIH INVESTICIJSKIH PROJEKATA

VOĐENJE, ORGANIZACIJA I PROVEDBA VELIKIH INVESTICIJSKIH PROJEKATA

Nudimo uslugu vođenja projekata od pripreme projekta i idejne faze do realizacije i ishođenja uporabne dozvole.

 
Saznajte više   
PROJEKTIRANJE

PROJEKTIRANJE

Dizajniramo projekte od idejnog projekta do izvedbenog projekta stambenih zgrada, poslovnih zgrada, industrijskih hala, proizvodnih hala i slično.

 
Saznajte više   
VJEŠTAČENJA U GRADITELJSTVU

VJEŠTAČENJA U GRADITELJSTVU

Nudimo uslugu građevinskog vještačenja temeljenu na dugogodišnjem iskustvu u građevinskoj praksi.

 
Saznajte više   
INVESTICIJSKI NADZOR NA PROJEKTU

INVESTICIJSKI NADZOR NA PROJEKTU

Nudimo uslugu investicijskog nadzora na većim i složenijim projektima.

 
Saznajte više   
Izrada financijskih analiza I procjena troškova

Izrada financijskih analiza I procjena troškova

Nudimo uslugu financijskih analiza i procjene troškova u fazi pripreme i planiranja investicija.

 
Saznajte više   
IZRADA TEHNIČKIH DUE DILIGENCE STUDIJA

IZRADA TEHNIČKIH DUE DILIGENCE STUDIJA

U okviru izrade tehničkih due diligence studija analiziramo parametre i činjenice koje mogu biti važne za realizaciju neke investicije.

 
Saznajte više   
IZRADA SOFTVERSKIH RJEŠENJA PRI REALIZACIJI VEĆIH PROJEKATA

IZRADA SOFTVERSKIH RJEŠENJA PRI REALIZACIJI VEĆIH PROJEKATA

Izrađujemo softverske alate i programe prilagođene potrebama investitora i sudionika projekata.

 
Saznajte više   
 SAVJETODAVNE USLUGE S CILJEM UNAPRJEĐENJA POSLOVANJA - VOĐENJA INVESTICIJSKIH PROJEKATA

SAVJETODAVNE USLUGE S CILJEM UNAPRJEĐENJA POSLOVANJA - VOĐENJA INVESTICIJSKIH PROJEKATA

Savjetodavne usluge i usluge edukacije te potpora pri optimizaciji procesa.

 
Saznajte više   
IZRAČUN PROMJENE CIJENA RADOVA U GRADITELJSTVU

IZRAČUN PROMJENE CIJENA RADOVA U GRADITELJSTVU

Edukacija naručitelja, projektanata, nadzora i izvođača o praktičnoj primjeni Metodologije koju je usvojila Vlada RH sukladno...

 
Saznajte više   
 
O nama

Tko smo mi?

 
02

O nama

 

GARK KONZALTING d.o.o. pruža usluge konzaltinga i stručnog nadzora za domaće i strane investitore u području projektiranja, gradnje i upravljanja građevinskim projektima.

Kroz 30 godina rada više puta smo dokazali da naši vrhunski stručnjaci mogu uspješno izvoditi i najsloženije projekte, što pokazuju naše reference.

Cilj nam je pružiti investitoru kompletnu uslugu te bliski i osobni pristup tijekom realizacije različitih vrsta građevinskih projekata.

 
Više   
30
GODINA ISKUSTVA
1000
. mlrd. €
VRIJEDNOST ZAVRŠENIH PROJEKATA
28
ZAVRŠENIH PROJEKATA

Uspješne suradnje

 
03

Naši klijenti