Vještačenja u graditeljstvu

Važan aspekt našeg djelovanja jest građevinsko vještačenje, temeljeno na dogogodišnjem iskustvu u građevinskoj praksi zasnovano na rješavanju brojnih problema u struci.

U okviru vještačenja obavljamo sljedeće poslove i aktivnosti:

Utvrđivanje uzroka nastanka određenih događanja i šteta

 • uzroka nastanka pojedinih šteta na građevinama
 • odgovornosti za neispravnosti na izvedenim radovima, opremi, materijalu

Procjena izvedenosti radova

 • Utvrđivanje vrijednosti radova
 • Naknadno utvrđivanje količina radova
 • Utvrđivanje usklađenosti radova s projektnom i ugovornom dokumentacijom

Prethodno osiguranje dokaza zatečenog stanja radova/stanja nekretnine

 • Prilikom započinjanja radova osiguranje dokaza o stanju susjednih građevina
 • Kod raskida ugovora a prije uvođenja novog izvoditelja

Cjelokupno vještačenje uzroka raskida ugovora

 • Na većim projektima gdje je došlo do ozbiljnih poremećaja u odnosima naručitelja s izvođačem, projektantom, nadzorom i drugim učesnicima u projektu

Procjene vrijednosti nekretnina

 • procjene vrijednosti građevinskih zemljišta
 • procjene vrijednosti poslovnih građevina
 • procjene vrijednosti stambenih građevina

Angažiranjem sudskog vještaka u izvansudskim nagodbama štedi se vrijeme i novac strankama koje odluče na ovaj način razriješiti sporna pitanja (umjesto dugotrajnih, skupih sudskih sporova)

Osim vještačenja za privatne naručitelje, vještačimo i u brojnim sudskim predmetima na hrvatskim sudovima.