Valamar Girandella Maro Resort ☆☆☆☆☆

Detalji

Lokacija: Girandella, Rabac
Broj soba: 149
Dovršeno: 2018
Vrijednost investicije: 138 milijuna kuna (€ 18,6 mil)
Usluge: Konzalting