Tehničko savjetovanje – konzalting

Stalno tehničko savjetovanje naručitelja tijekom realizacije investicije i njegova stalna tehnička podrška.

Ovisno o nivou angažmana obavljamo aktivnosti:

A) Pregled i kontrola troškovnika, sudjelovanje u formiranju tenderske dokumentacije

 • Uvid u projektnu dokumentaciju
 • Pregled izrađenih troškovnika
 • Analiza modela ugovaranja radova te prilagodba specičnostima zadane investicije
 • Priprema (u suradnji s projektantima) konačne verzije tenderske dokumentacije za raspis nadmetanja za odabir izvođača
 • Analiza i obrada dostavljenih ponuda, svođenje pojedinih elemenata ponude na iste nazivnike, odn. na usporedive parametre
 • Stručna pomoć investitoru kod odabira glavnog izvoditelja
 • Nakon odabira izvoditelja definiranje pojedinih detalja sukladno njegovim tehnološkim mogućnostima i osposobljenosti te priprema konačnog ugovornog troškovnika
 • Analiza i dorada dinamičkog plana kojeg je ponudio izvođač, sukladno specifičnim zahtjevima investitora (rokovi, obveze prema najmoprimcima)
 • Priprema stručnog dijela ugovorne dokumentacije prema odabranom modelu ugovaranja te usuglašavanje s pravnom službom investitora uvažavajući ciljeve odabranog modela ugovaranja
 • Izrada analiza i financijskih projekcija investicije

B) Poslovi konzaltinga tijekom realizacije gradnje

 • Stalno stručno savjetovanje investitora tijekom procesa gradnje, kod odabira izvedbe pojedinih detalja izvedbenih projekata, posebice kod izvedbe zaštite građevne jame, utvrđivanju pozicija postojećih instalacija na parceli i dr.  (pomoć projektantu i investitoru u odabiru najpovoljnijih rješenja).
 • Aktivnosti vezane uz proces gradnje – sudjelovanje u osiguranju komunalnih priključaka, organiziranju geodetskih snimanja i upisa izvedenog stanja građevine u katastar i zemljišne knjige, (to radi geodeta) organiziranje izrade etažnog elaborata, te sve druge završne aktivnosti na projektu izgradnje
 • Kontakt s nadležnim gradskim komunalnim službama kod izvedbe priključaka
 • Izrada raznih financijskih analiza – praćenje utroška sredstava tijekom realizacije investicije