Projektiranje

Projektiramo od idejnog rješenja do izvedbenog projekta:

 • stambene građevine
 • poslovne građevine
 • industrijske hale / skladišta
 • proizvodne hale

Osim navedenih, „uobičajenih“ građevina izdvojili bismo i naše iskustvo na izradi projekata posebnih vrsta građevina kao što su:

 • asfaltne baze
 • betonare
 • zidovi za zaštitu od buke
 • projekti okoliša – sanacije pokosa
 • solarne elektrane

Vrijedi istaknuti da smo bili inicijatori ideje i članovi projektnog tima prve izgrađene solarne elektrane u Hrvatskoj.

Osim navedenog, izrađujemo i :

 • etažne elaborata s kompletnom provedbom postupka upisa vlasništva posebnih dijelova nekretnine u zemljišne knjige
 • projekte za legalizaciju stambenih i poslovnih zgrada