Izrada tehničkih Due diligence studija na većim investicijskim projektima

Kod donošenja odluke o pokretanju značajnijih investicija – preuzimanju tvrtki, kupnji većih zemljišta za gradnju značajnijih projekata imamo bogato iskustvo u realizaciji većeg broja tehničkih due diligence studija koje zajedno s pravnim i ekonomskim aspektom studije daju kvalitetnu osnovu naručitelju kod donošenja odluka o ulasku u kapitalna ulaganja.

U okviru izrade tehničkih due diligence studija analiziramo parametre i činjenice koje mogu biti važne za realizaciju neke investicije:

  • arhitektonsko-građevinske
  • geološko-geomehaničke
  • prostorno-planske
  • prometno-infrastrukturne
  • arheološke
  • druge važne parametre potrebne za utvrđivanje okolnosti i okruženja  u kojima će naručitelj djelovati