Ured / sjedište:

Ul. Savezne Republike Njemačke 1, 10010 Zagreb, Hrvatska
Telefon: + 385 1 66 58 240
Faks: + 385 1 66 58 241
E-mail: gark@konzalting.com