Izrada financijskih analiza i troškova u fazi pripreme i planiranja investicija

Osnova za odluku o pokretanju investicijskog projekta je definiranje precizne financijske vrijednosti i uspješnosti investicije prema zadanim parametrima. U tu svrhu izrađujemo detaljne i sveobuhvatne preglede svih troškova koji će se pojaviti tijekom realizacije bilo kojeg investicijskog projekta vrednujući realnu cijenu svih aktivnosti i troškova koji će se na tom putu pojaviti. Specijalizirani smo za detaljne procjene troškova na investicijama. Na vrlo pregledan i jednostavan način, zasnovan na anlizi velikog broja ulaznih parametara, prikazuje se ukupni pregled svih troškova od najmanjeg do zadnjeg troška pri dovršavanju investicije kao i ukupni izračun uspješnosti investicije. Time omogućavamo investitoru donošenje kvalitetnije odluke o pokretanju i vođenju investicije.

Zahvaljujući velikom broju uspješno realiziranih projekata i izrađenih financijskih analiza koji su se u praksi potpuno dokazali i potvrdili, naši izračuni i u nižim stupnjevima razrade projekta daju vrlo preciznu financijsku sliku (unutar nekoliko postotaka od konačne realizirane vrijednosti).